Ons advies

AMVR begeleidt bedrijven en organisaties in het uittekenen van een strategie op het vlak van communicatie, verkoopplannen, aanpak van veranderingen en het begeleiden van HR processen zoals 360° feedback projecten en begeleiden van teams.

Ons advies

Advies en begeleiding op het vlak van o.a.

  • Vastleggen en duidelijk omschrijven van visie en strategie
  • Vastleggen van de rol / taken van het management bij de praktische uitvoering
  • Het interne communicatieproces (audit van de interne communicatie)
  • Opstellen van verkoopplannen
  • Begeleiden van veranderingsprocessen doorheen de volledige organisatie

Begeleiden van 360° feedback proces

  • Begeleiding van de organisatie bij het invoeren van een 360° feedback
  • Begeleiding bij het opstellen van de bevraging van de verschillende doelgroepen (de leidinggevende, de medewerkers, de collega’s, de klanten, de indirecte medewerkers,…)
  • Begeleiding van de leidinggevende (analyse van de resultaten van de verschillende doelgroepen)
  • Begeleiding bij de bespreking van de resultaten tussen leidinggevende en medewerkers
  • Opstarten en begeleiden van het actieplan

Begeleiden van teams

  • Begeleiden van teams bij interne of externe veranderingen
  • Begeleiden van teams bij interne spanningen

Contact Informatie

AMVR bvba

Gobbelsrode 42

3220 Holsbeek

Tel: 016 623522

Email: info@amvr.be