Opvolging

Het opleidingsproces eindigt niet met de training.  Interne of externe opvolging bepalen in grote mate het blijvend succes van een training.

Meer info

In de eerste plaats krijgen de cursisten in de opleiding zelf de nodige tools om een proces van self coaching toe te passen.

In de tweede plaats zal opvolging door de directe leidinggevende dit leerproces uiteraard  nog versnellen en een blijvend leereffect realiseren. AMVR kan u hierin bijstaan op verschillende manieren: door de leidinggevende vertrouwd te maken met dit coachingsproces; door een individuele opvolging buiten de trainingssessie of door een opvolgingstraining met u uit te werken.