Werkwijze:

De doelstelling van onze opleiding is dat de cursisten de aangeleerde inzichten en vaardigheden direct in de praktijk kunnen toepassen.

Onderstaand vindt u de stappen die de basis zijn van elk van onze opleidingen:

Stap 1: Voorbereiding

Om een doeltreffende opleiding te geven, is de voorbereiding van de opleiding zeer belangrijk. Deze gebeurt in nauwe samenwerking met u waarbij we een grondige analyse van uw situatie en wensen maken.
Meer info hier

Stap 2 : Start van de opleiding

Korte theoretische uiteenzettingen ondersteund door interactieve oefeningen.

In deze fase reiken we de cursist de nodige (theoretische) inzichten aan. Deze inzichten worden opgebouwd vanuit de leefwereld van de cursisten via door hen aangebrachte voorbeelden of situaties
Meer info hier

 

Stap 3 : Inoefenen van de aangeleerde inzichten en technieken

De doelstelling is een maximum van de opleidingstijd te spenderen aan praktijkgerichte cases.
Het inoefenen kan op verschillende manieren gebeuren en wordt in onderling overleg met de opdrachtgever vastgelegd. De meest efficiënte techniek is het gebruik van het rollenspel.

Meer info hier

Stap 4 : Opvolging van de opleiding

Het opleidingsproces eindigt niet met de training.  Interne of externe opvolging bepaalt in grote mate het blijvend succes van een training.


Meer info hier