Opvolging van de opleiding

Het opleidingsproces eindigt niet met de training.  Interne of externe opvolging bepaalt in grote mate het blijvend succes van een training.

Meer info

Tijdens de training zelf worden de technieken ingeoefend en leren de cursisten hun sterktes en zwaktes ontdekken. Het is de bedoeling dat in de periode na de training de cursisten de nieuwe technieken grondig gaan beheersen.
Daarom krijgen de cursisten in de eerste plaats de nodige tools om dit proces van self coaching toe te passen.

Opvolging door de directe leidinggevende zal dit leerproces uiteraard  nog versnellen en een blijvend leereffect realiseren. AMVR kan u hierin bijstaan op verschillende manieren: door de leidinggevende vertrouwd te maken met dit coachingsproces; door een individuele opvolging buiten de trainingssessie of door een opvolgingstraining met u uit te werken.