Inoefenen van de aangeleerde inzichten en technieken

De doelstelling is een maximum van de opleidingstijd te spenderen aan praktijkgerichte cases.
Het inoefenen kan op verschillende manieren gebeuren en wordt in onderling overleg met de opdrachtgever vastgelegd. De meest efficiënte techniek is het gebruik van het rollenspel.

Meer info

Rollenspel tussen trainer en deelnemer

In het rollenspel/oefening speelt de trainer steeds de rol van gesprekspartner. Deze methodiek heeft de volgende voordelen:

  • Het leerproces is optimaal omdat het aangepast is aan het niveau van de cursist. Omdat de trainer de oefening volledig zelf in de hand heeft, vermijdt men het risico dat cursisten bij het maken van een oefening of doen van een rollenspel ‘afgaan’ t.o.v. de groep of een case doen waarbij ze zelf niets leren omdat ze te ‘gemakkelijk’ is.
  • De trainer kan de moeilijkheidsgraad geleidelijk opbouwen in functie van het niveau van de cursist
  • De verschillende karakters en achterliggende redeneringen van mogelijke situaties of gesprekspartners kunnen gesimuleerd worden.
  • De bereikte inzichten kunnen onmiddellijk in de praktijk omgezet worden
  • De deelnemers voelen zich door dit intensief en interactief proces veel directer aangesproken
   •  

Het gebruik van de camera

Bij de oefeningen kan er gebruik gemaakt worden van de camera, waarbij het rollenspel opgenomen wordt. De bespreking en analyse van het rollenspel of de oefening gebeurt dan op basis van de opgenomen beelden.
Wij stellen volgende voordelen vast:

  • De analyse van de oefening kan gebeuren op een objectieve wijze
  • Voor veel deelnemers is het zichzelf zien een zeer positieve ervaring
  • De deelnemer stelt persoonlijk een aantal dingen vast (zonder dat dit elke keer expliciet moet gezegd worden)
  • Andere observatoren herkennen het gedrag, waardoor het aanvaardingsproces versneld wordt
  • In tegenstelling tot het tonen van een film worden de deelnemers geconfronteerd met de realiteit
  • Non-verbale aspecten van gedrag en de invloed hiervan worden veel duidelijker

Oefening met drie

In bepaalde situaties wordt de oefening/gesprek gedaan door iedereen in groepjes van drie. De trainer begeleidt deze groepjes van drie. Men kan hierdoor meer oefenen, maar deze methodiek vereist een duidelijk inzicht van de deelnemers en  een correct inschattingsvermogen