Voorbereiding

Om een doeltreffende opleiding te geven, is de voorbereiding van de opleiding zeer belangrijk. Deze gebeurt in nauwe samenwerking met u waarbij we een grondige analyse van uw situatie en wensen maken.

Meer info

De eerste stap in het opleidingstraject is een analyse welke vragen en noden er leven binnen uw organisatie of binnen uw team. We bespreken met u de huidige situatie, de aandachtspunten en de verwachte output.
Afhankelijk van de situatie kan dit o.a. ook door intake-gesprekken met de leidinggevenden, intakes met of bevragingen van de deelnemers of door observatie in the field.

Op basis van deze analyse stellen wij een opleidingsprogramma samen waarin volgende aspecten vervat zitten:

  • De kennisdomeinen en de technieken en vaardigheden die aan bod zullen komen tijdens het programma
  • De trainingsmethodieken die zullen gebruikt worden
  • De afspraken in verband met de follow-up
  • Het stappenplan dat gevolgd zal worden

In bepaalde situaties vragen wij ook de cursist om een voorbereiding te maken. Dit kan o.a. via

  • Het doornemen van een theoretisch gedeelte voorafgaand aan de opleiding
  • Het invullen van selftests via e-learning
  • Het voorbereiden van cases die aan bod zullen komen in de opleiding